Zvládania Nebezpečenstva a Chýb

Zvládanie nebezpečenstva riadi Vašu budúcnosť. Zvládanie chýb riadi Vašu minulosť.”                   

Don Gunther, Continental Airlines

 

29% letov malo hrozbu, ktorá nebola zvládnutá a viedla k nejakej forme tímovej chyby. (Helmreich et al, 2005).

 

Góly Zvládania Nebezpečenstva a Chýb (TEM):

1. Zvýšiť vedomie a pochopenie rizika a hazardu.

2. Detekovať a upozorniť na prítomnosť abnormálnych podmienok alebo bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva.

3. Ochrániť ľudí a prostredie od zranení a poškodení.

4. Zotaviť sa z abnormálnych podmienok a obnoviť systém do normálneho stavu.

5. Obsiahnuť výsledky abnormálnych podmienok alebo nebezpečenstva.

6. Umožniť potencionálnym obetiam uniknúť abnormálnym podmienkam alebo nebezpečenstvu.

 

Päť najčastejšie pozorovaných netechnických schopností asociovanými s nebezpečnými prípadmi kde prebehla jedna alebo viac chýb boli:

1.      Bdelosť                                           (46.8%)

2.      Monitorovanie a krížové kontroly      (44.8%)

3.      Problémy s Identifikáciou                 (36.4%)

4.      Riadenie Pracovného Zaťaženia        (20.2%)

5.      Riadenie Automatizácie                    (19.7%)

Podľa toho, zlý výkon týchto znakov tvorí kľúčový indikátor zle riadených hrozieb:

Zvládanie Nebezpečenstva a Chýb (TEM) je hlavný bezpečnostný proces v letectve. TEM pozostáva z detektovania a vyhnutia sa alebo zachytávania hrozieb a chýb, ktoré ohrozujú bezpečnosť operácií. Kde hrozby a chyby nie sú obsiahnuté, musia byť výsledné podmienky spracované a ich nežiadúci efekt redukovaný.

Po absolvovaní tohto TEM kurzu budú účastníci schopní:

Obsah Kurzu TEM

Tento kurz je dynamický a praktický, vhodný pre všetky levely tréningu profesionálov bez ohľadu na Vaše skúsenosti.