Riadenie Únavy

V Letectve, únava je rozoznaná ako seriózna hrozba bezpečnosti. To je viac než fakt,že ak vaši zamestnanci unavení,  vedie to k demotivácií zamestnancov a to vedie ku klesaniu štandartov, ktoré môžu byť drahé na dnešnom pracovnom trhu a v najhoršom prípade ku drahým nehodám a chybám.

Zvýšené vedomie o únave, jej príčin a dôsledkov, je prvý krok vo vytváraní bezpečného prostredia a k zvýšeniu tímovej prodaktivity.

Hlavným cieľom tohto kurzu je dosiahnuť:

Ponúkame napínavý kurz o Vedomí a Riadení Únavy ktorí môže byť prispôsobený Vašim potrebám, ktorý spoločne prináša tie najnovšie teórie v praktickom riešení.

Po ukončení kurzu budú účastníci schopní:

Porozumieť príčinám a dôsledkom únavy, byť oboznámený s bežným meraním únavy, a vedieť ako monitorovať a podávať správy o únave.  

 Obsah Kurzu: