Kultúrne Dimenzie

"...najväčšou prekážkou pre obchodný úspech je ten, postavený kultúrou."

Edward T. Hall and Mildred Reed Hall

Získavaním vzhľadu a porozumením kultúrnych rozdielov získate schopnosť efektívne komunikovať, otvoriť myseľ a budovať dôveru medzi vami a vašími klientmi.

Ak pracujete v multikulturálnej organizácií, či už s kolegami alebo klientmi rôznych národností, tento kurz vám vysvetlí rozdiely v správaní ľudí z rôznych krajín a môže Vám poradiť ako sa vyvarovať mnohých známych kulturálnych vplyvov, zvýši Vaše vyjednávacie schopnosti alebo jednoducho Vám pomôže porozumieť, prečo ľudia spravia alebo nespravia,kúpia, povedia alebo nepovedia niektoré veci. V letectve vám tento kurz pomôže k úspešnému výcviku Efektívnosti Riadenie ľudských zdrojov (CRM), najmä v dnešnom multikulturálnom kokpite.

Môžete špecifikovať požiadavky na tento kurz a my Vám navrhneme a dodáme kurz na mieru, ktorý Vám pomôže stretnúť sa s novými obchodnými výzvami.

Po skončení kurzu Kultúrnych Dimenzií účastníci budú schopní:

Obsah Kurzu: