Efektívne riadenie ľudských zdrojov

Ľudská chyba je neodvratná (Helmreich, 1996), je to prirodzené obmedzenie ľudského výkonu a výcvik CRM sa zakladá na tomto fakte; CRM poskytuje sadu protiopatrení voči negatívnemu vplyvu ľudských faktorov (chýb). Ľudská chyba môže viesť ku kolapsu v komunikácií, rozhodovaní a /alebo strate povedomia o situácií.

Hlavným cieľom tohto kurzu je zvýšiť bezpečnosť  efektívnosť v rizikových oblastiach (či už na palube, v odvetí jadrovej energetiky, alebo v operačnej sále). CRM poskytuje mnoho nástrojov, ktoré každá organizácia môže používať pre riadenie chýb.  Ako? Jednoducho povedané, aby sa dosiahlo zníženie v ľudských chybách lepším využívaním zdrojov; tímový tréning v komunikácií, rozhodnutiach, vedomí o situácií, vyrovnávaní sa s únavou atď., ponúka vysoký stupeň štandardizácie vo formalizovanom a opakovanom tréningu.

CRM výcvik rozvíja sociálne, medziľudské a poznávacie (netechnické) znalosti, ktoré sú používané spolu s technickými zručnosťami pri dosiahnutí:

Po skončení tohto kurzu budú delegáti schopní:

Obsah Kurzu: