Znaky správania

Znaky správania poskytujú rámec; jedná sa o overený merací nástroj pre netechnické schopnosti (e.g.komunikáciu, vedenie tímu /leadership/, situačné uvedomenie /situational awaress/ rozhodovanie atď), ktorý umožňuje pozorovateľom prístup k týmto schopnostiam v reálnej situácií. Poskytuje štruktúru a spätnú väzbu o výkone, ktorý umožňuje posudzovanie efektivity tréningu.

Znaky správania sú pozorovateľné, netechnické správania ktoré prispievajú k nadradenému alebo neštandartnému výkonu v pracovnom prostredí’. Odvodené z empirických dát, sú zvyčajne vyvinuté do štruktúrnych klasifikácií schopností a kombinované s hodnotiacou stupnicou aby umožnili schopnostiam, ktoré sú demonštrované cez správanie, byť posúdené školenými hodnotiteľmi (Fletcher et al, 2003).

Netechnické schopnosti sú nevyhnutné pre bezpečnosť kritických priemyselných odvetví a znaky správania poskytujú nástroje pre prístup k netechnickým schopnostiam vo veľmi usporiadanom a štandardizovanom spôsobe.

Po ukončení kurzu budú účastníci schopní:

    

Obsah Kurzu: