Risk Management Únavy

 Risk Management Únavy

Znížte riziko únavy - zvýšite produktivitu.

Pre väčšinu leteckých spoločností, letové predpisy, podľa ktorej regulujú dĺžku doby odpočinku pre pilotov je tradičná stratégia na riadenie práce na smeny a prechod cez časové pásma. Tento tradičný prístup je stále viac spochybňovaný, pretože je založený na zjednodušenom poňatí riadenia rizika. Dodržiavanie týchto pravidiel časového obmedzenia sa dlho pokladal, za poskytovateľa bezpečnej prevádzku. Tieto predpisy však často neposúdzujú rizíka,a nie sú založené na vedeckých dôkazoch, ani šité na mieru špecifickým požiadavkám jednotlivých prevádzkovateľov. Tri najväčšie inštitúcie v civilnom letectve vo svetovom meradle (International Civil Aviation Organization ICAO, International Air Transport Association IATA a International Federation of Air Line Pilots' Associations IFALPA), navrhlo Fatigue Risk Management (FRM) ako budúcu stratégiu na riadenie únavy, založenú na novej globálnej norme.

Čo je Risk Management Únavy (Fatigue Risk Management -FRM)?

Únava člena posádky môže byť definovaná ako: "fyziologický stav zníženej duševnej alebo fyzickej schopnosti  výkonu práce,vyplývajúci  zo straty spánku alebo z predĺženého bdenia a / alebo fyzickej aktivity, ktorá môže poškodiť bdelosť členov posádky a ich schopnosť bezpečne prevádzkovať lietadlo alebo vykonávať úlohy súvisiace s bezpečnostou lietadla" .

"(ICAO, FRMS Implementation Guide for Operators / FRMS Manual for Regulators, 1st edition, July 2011, page 1).

Únava je jedným z hlavných  ľudských faktorov nebezpečenstva, pretože ovplyvňuje väčšinu aspektov člena posádky a ich schopnosti robiť si svoju prácu. ICAO definuje Risk Management Únavy (FRM) ako "Data-riadený system, ktorý priebežne sleduje a kontroluje úlohy súvisiace s únavou, je  založený na vedeckých princípoch a znalostiach, ktoré zaisťujú,že príslušní pracovníci vykonávajú svoje úlohy na zodpovedajúcej úrovni bdelosti."

(ICAO, FRMS Implementation Guide for Operators / FRMS Manual for Regulators, 1st edition, July 2011, page 1).

Prečo by letecká spoločnosť  mala zaviesť FRM?

Operátori sú stále zodpovední za poskytovanie letových plánov (rosters), ktoré umožňujú členom posádky vykonávať svoju prácu počas primeranej úroveni bdelosti, s alebo bez FRM.

S rastúcimi požiadavkami na produktivitu posádky, či už z dôvodu nedostatku pracovníkov alebo obchodných dôvodov, je potrebné zaviesť nové stratégie. Zvýšená produktivita pri zníženom riziku únavy je sľubný zisk za realizácia FRM.

Okrem toho, nadchádzajúce predpisy z European Aviation Safety Agency (EASA) a Federal Aviation Administration (FAA) majú hlavné prvky z ICAO FRM štandardu. Čo by znamenalo, že si nielen splníte povinné regulácie, ale tiež zvýšite produktivitu a zlepšíte spokojnosť vašich zamestanancov.

Kontaktujte nás pre bližšie informácie